Avís Legal

Aquest avís Legal té l’objectiu d’informar-te dels teus drets i obligacions com a usuari d’aquest lloc web. Aquí trobaràs tota la informació que necessites sobre aquest lloc web, la seva activitat, les dades personals que recull i la seva finalitat, així com les normes dús que regulen lús daquesta web.

En el moment en què accedeixis a aquest lloc web www.flamashop.com, assumeixes la condició d’usuari, per això el contingut d’aquest Avís Legal t’afecta directament. Per això, és important que el llegeixis per dissipar qualsevol dubte que puguis tenir i tenir coneixement de causa sobre les condicions que estàs acceptant.

Per començar, has de saber que aquest lloc web compleix les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l’objectiu d’aportar-te les garanties, la seguretat i la transparència que, com a usuari et corresponen, a l’hora d’utilitzar aquest web.

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals als diferents països de la UE.

La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o bloc a l’hora de gestionar aquesta informació.

La LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquest bloc.

DADES D’IDENTIFICACIÓ
El responsable i titular d’aquest lloc web és MARC PALLÀS FRAILE

Nom: Marc Pallàs Fraile
NIF: 39427473E
Domicili Social: Erasme de Janer 4, 3 4
Activitat del lloc web: distribució de contingut relacionat amb (www.flamashop.com), mostra de publicitat i recomanació de productes d’afiliat.
Correu electrònic: [email protected]
Les dades que ens facilitis amb el teu consentiment, i d’acord amb l’ús establert a la nostra Política de Privadesa, seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, on el responsable d’aquest fitxer és: MARC PALLÀS FRAILE. Això vol dir que les vostres dades estan segures, d’acord amb el que estableix la llei.

NORMES D’ACCÉS AL LLOC WEB
Com a usuari de la nostra web també tens una sèrie d’obligacions:

No podràs utilitzar aquest lloc web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les condicions establertes al present Avís Legal.

No podràs fer activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzen una identitat falsa.

Tu seràs l’únic responsable de la veracitat i exactitud dels continguts que introdueixis en aquesta web i de les dades personals que ens facilitis amb les finalitats previstes a la nostra Política de Privadesa.

També seràs l’únic responsable de la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial als llocs de tercers a què et puguem derivar des d’aquest lloc web per al desenvolupament de la nostra activitat.

Com a responsable del lloc web, MARC PALLÀS FRAILE podrà interrompre el servei de la pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació si detecta un ús de la web o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que es pugui considerar contrari al que expressa el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat d’aquest lloc web (text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis vigents sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Com a titular d’aquest lloc web, MARC PALLÀS FRAILE no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures d’error o que el lliure ús dels usuaris no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d’aquesta pàgina i dels seus continguts és responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la pàgina, sigui quina sigui la finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de MARC PALLÀS FRAILE.

ENLLAÇOS O LINKS
Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part nostra, per la qual cosa MARC PALLÀS FRAILE no podrà ser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relat